Gondolatok

  • Sorsunk, hálók….
  • Kis teremtéstörténet
  • Horoszkóp
  • Asztrológiai etika
  • Az átok
  • A megszállottság

Sorsunk, hálók, utak, keresők és a bölcsek

 

Élünk itt a Földön, dimenziók hálójában, a kereszt szimbólumával (mint a két dimenzió, az evilági létsík szimbóluma, egy koordináta rendszer tengelyei) lehorgonyozva az anyagi síkra, jobbára tanácstalanul, hiszen nem látszik létünk célja, viszont annál több a kiúttalan út, a hányattatás, a megpróbáltatás. Némely vallás által, próféta, messiás eljöttekkor, valami fénysugár kezd felderengeni, követhető irányt mutatva a tömegeknek. Ám az egyén életének iránya csak akkor lesz tiszta vonal, felszabadító jó „gyaloglás az úton”, ha megérti saját sorsát, elfogadja, és beteljesíti azt. Ehhez nyújt segítséget az összes szimbólumrendszer, és azok értői, papok, bölcsek, boszorkányok, javasok, sámánok és táltosok, próféták, guruk, és esetleg Kati néni a szomszédból. Mindenkinek megvan a saját módszere, mindenki tud valamit mondani, ami akkor éppen pont jókor érkezik, hogy tovább lökdössön az úton. Hiszen valamennyien egy láthatatlan háló részei vagyunk, melyen néha megcsillan a napsugár, és akkor, azt gondoljuk, hogy „megláttuk egy angyal szárnyát”, vagy közelebb jutottunk, valaminek a megértéséhez.  Aki bölcsebb, tapasztaltabb, annak több csillanás jut, ezért aztán válságos helyzetben jó, ha hozzájuk fordulunk tanácsért.

*****

Szimpla kis teremtés történet

 

Boldog, talán kicsit egysíkú életet éltek a népek a Síriuson. Békében, vidámságban, bőségben. Nem gondolkozva múlton, jövendőn, élvezve a mindenkori pillanatot.

Mígnem valahonnan érkezett egy kissé destruktív gondolat. Mi lehet ezen túl? Jó lenne tudni mindent, a világról. Milyen unalmas csak énekelni, táncolni, de tanulni, megtudni kísérletezni, jajj, milyen érdekes lehet…Minél inkább befészkelte magát a gondolat a népek a fejébe, annál inkább nem volt maradásuk a békés bolygón. Szükségük lett egy nehezebb, sűrűbb létformára, amiben létezve tág tere nyílik a „TANULÁS”nak. Megismerheti az anyagot, az időt, az elemeket, melyek egy koordináta rendszert alkotva, teremtik meg az anyagi lét struktúráját, szabályait és paradigmáit.

Ezt a történetet a Biblia /az Éden, benne az almafákkal (a tudás szimbóluma  a legtöbb nép mitológiájában), a kígyóval (mint a destruktív gondolat, maga az ördög) és az ártatlan lényekkel (Ádám-Éva)/a Paradicsomból való kiűzetés allegóriájával mutatja be. 

 

És itt állunk máris a Föld nevű bolygón. Egyrészt vágyódunk a régi gondtalan világunk után, amire minden sejtünk és főleg a lelkünk jól emlékszik. Másrészt kíváncsiak vagyunk az anyagra, agyunk a maga behatároltságával ügyesen vizsgálja, elemzi a minket körülvevő világot az anyag szempontjából. Mivel így is része maradtunk a nagy egésznek, megmaradt a kapcsolatunk ilyen-olyan formában, módon az égiekkel, millió nyomuk van a Földön, csodálatos jelképrendszerek és módszerek állnak rendelkezésünkre többet tudni bármiről.

Amikor egy művészt megszáll az „ihlet” és alkotni kezd, és alkotásában megmutatkoznak nagy törvényszerűségek, esetleg más világok, párhuzamos dimenziók (pl. Csontváry, József Attila, Ady), akkor a másik világ ad magáról hírt.

Innen nézve, agyunk lekorlátoltsága miatt nem tudhatjuk, hogy mi van odaát. Hacsak nem képezzük magunkat az átjárásra, van, akiben eredendő képesség van erre, nem blokkolta eléggé az agyában a két félteke közti átjárót, van aki tanulja, de van aki sose jut el oda, nem is vágyik rá, hiszen nem is tudja, és ha mondják el sem hiszi, hogy van odaát.

Ha ezen az alapon gondolkozunk a világról (persze ez nagyon vázlatos kis írás), akkor javaslom, hogy nézzünk meg pár dolgot.

Jézus a kereszten

Egy szép allegória szerint, amikor a Földön már akkora volt a gonoszság, és a sötétség, hogy az angyalok sem találtak ide hozzánk, érkezett Jézus, aki életének és halálának áldozatával egy kis fénysugarat teremtett, amin keresztül már ide tudtak érkezni az angyalok, a bűnös emberiség megsegítésére.

 

Másik megközelítés szerint Krisztus a kereszten ábrázolja az anyagba (kereszt mint koordináta rendszer) zárt ember szenvedését.

  

Gondolkozzunk el az Ó-egyiptomi kultúra Siriussal kapcsolatos ránk maradt nyomain.

A Kheopsz piramis alapja a Sirius horizonti helyzetét, a déli szellőzőjárat iránya pedig a Sírius a létező legmagasabb pontját metszi a látható égbolton. 13000 év alatt teszi meg ezt az utat a Sirius!

A dogonok – ma is létező afrikai törzs – a mai napig tudják, hogy a Siriusról származunk.

http://www.vilagok.hu „A misztikus kapcsolat a Szíriusz és az emberi történelem között.”

 

Ezen elmélet alapján a reinkarnációra is kicsit másképp gondolhatunk.

Kicsit olyan, mintha elmennénk vendégségbe, majd mikor hazaértünk, eszünkbe jut, hogy ott felejtettünk valamit. Vagyis az a lélek, aki úgy határozott, hogy az anyagba merül, kipróbálni azt, amikor elhagyja az anyagi világot, itt felejtett pár dolgot: megoldatlan kapcsolatokat, feldolgozatlan érzéseket, esetleg még ki nem próbált lehetőségeket, ezért megpihenése után újra „visszaszáll”, folytatni, amit elkezdett.

 

Mindig vannak segítőink, és valójában az egész világ metaforikus képek tömkelege, amiket, ha tudunk értelmezni, segítségünkre van az e világi eligazodásban.

 

 

 Ilyen segítség a Horoszkóp is. Nézzük meg, hogy néz ki.

A középső pont a Föld, rajta állok ÉN. Hol állok? Egy koordináta rendszer középpontjában. „Előttem van észak, hátam mögött dél, balra a Nap nyugszik, jobbra pedig kél.” Ugye? Azaz a két egymást metsző tengely meghatározza az irányokat az égtájakat, azaz a Teret.  A két koncentrikus körívben szereplő, összesen 12 egyenlő rész az állatövi jegyeket mutatják a Föld körül. Az hogy, hogy állnak, melyik hol van, az mutatja a születés pillanatát, azaz itt van az Idő.

 

Azt pedig, hogy a megszületett – azaz anyagi világban megjelent – lélek milyen csomagot húzott, mivel érkezett, ezt mutatja a horoszkóp összes többi résztvevője. Csomagjában vannak hozott, már megszerzett dolgok, frissen kapottak, pár jó segítő, és néhány démon is.

 

Egy pár dolog általánosságban arról, hogy mi mit jelent. És egyáltalán mik vannak benne egy képletben.

 

 

 

 Vannak bolygók. A bolygók  mindegyike képvisel valamilyen minőséget.

Vannak a bolygók között fényszögek, más szóval aspektusok. Vannak támogató és vannak nehezítő fényszögek. Egy jobbára jó szándékú bolygó jó fényszögekkel nagy szerencse, míg egy gonoszdi bolygó nehezítő fényszögekkel, igazi istencsapás.

Fényszögeket illetően meg kell jegyezni, hogy létezik bizonyos képletekben a nagy trigon fogalom, más néven kozmikus áldás. Ez azt jelenti, hogy előző életek során az illető már meghozott elegendő áldozatot, megtanulta a lemondást és a szolgálatot. Ebben az életében ezért jobban viseli a csapásokat. A másik, az úgynevezett dupla Tkvadrát, a nagy kereszt, hát ez a nevében is benne van, szegény most viszi a keresztet.

 

A felszálló Holdcsomópont utal a leszületés céljára.

A retrográd bolygók bizonyos fékező mechanizmust képviselnek.

 

Vannak fikciók. Ilyenek a házak, az életterület házai. Ezt az emberek találták ki, ez valami olyasmi mint a számrendszerek, vagy a mágiában ismert fantomkép.

Lilith a démon, a fekete Hold is nemlétező bolygó, de a létező bolygók helyzetéből lehet kiszámítani, hogy hol áll a horoszkópban Lilith anyánk.

Lilithet érdemes tanulmányozni a mitológiában is, jobban megértjük szerepét. Ha az ember szembenéz vele (nem könnyű) és megadja a neki járó tiszteletet, rangjára emeli, akkor erős segítővé válik, bár mindig kicsit kiszámíthatatlan.

 

Az asztrológia nem elsősorban jóslási technika. A születési horoszkóp tökéletes képet ad az egyénről. A különböző tranzitok és revolúciók és egyéb módszerek által lehet jósolni valóban, de azért sok múlik a szülött már megszerzett tudatosságán. Pl. egy tranzit Mars együttállás egy a radixban lévő Uránusz/Mars kvadrát, biztosan valami balesetet jelöl. Nem mindegy azonban, hogy az ujjamat vágom el krumpli pucolás közben, vagy frontálisan ütközöm egy kamionnal. Vagyis a baleset megtörténik, vér is folyik, de jelentősen tompulhat a súlya, ha én már változtam elegendőt. Vagyis nem húzom fel magam, számolok húszig, igyekszem higgadt maradni, megnézem a dolgot minden oldaláról, hagyom, hogy érezzem a másik fél gondolatait is. Na ez csak arra vonatkozik, amikor a Mars ármánykodik, mert az hirtelen haragot gerjeszt, ami viszont meggondolatlan cselekedetekre ragadtatja az embert, aminek a végén ott áll a baleset. Nem elfelejtendő, hogy a harag az egyik főbűn!

 

A horoszkóp lényege, hogy az ember megértse saját magát, a „hol áll Ön” –t, lássa a lehetőségeit és a nehézségeket, térben és időben egyaránt.

Jó asztrológus nem huhog, de nem is ámít, hanem felhívja a figyelmet a veszélyekre és a megoldásokra.

 

Asztrológiai etika

 

Mindenki a saját horoszkópját kérheti csak. Az asztrológus mindenkivel csak az ő saját képletéről beszél. Ha felmerül más személy a beszélgetés során, az asztrológus belenézhet annak a képletébe, de csak az ott ülő megrendelő szempontjából, és csak saját maga számára szűrhet le következtetéseket, említést nem tehet róla.

Kivételek

Gyerek horoszkóp esetén, ha újszülöttről van szó, akkor a sok jó mellett, a tehetség iránya, a várható nehézségek típusa, az érzékenység milyensége a feltárható területek.

Kamaszok esetében a fennálló problémára koncentráljunk, ilyenkor általában kényes az egyensúly, a szülő halálosan aggódik, vagy bősz. A kamasz, elidegenedőben van, és flegma, szóval itt a szülőt nyugtatni, lehiggasztani szükséges, és azután térhetünk rá a valós probléma gyökerére, mindig szem előtt tartva a gyerek érdekeit.

Párkapcsolatnál a kapcsolat horoszkópjáról beszélünk, nem egyikükről, vagy másikukról.

 

Az átok

Az átok mástól felém irányuló rossz ártó gondolat manifesztációja, ami a vállamra ül (általában bal vállra), hűvös, és gonosz.

Csökkenti az életerőt, az aktivitást, akadályoz, súlyos esetben megbetegít, megöl.

Sajnos az átkot megkaphatjuk azért is mert elkövettünk valóban valami rosszat, tudatosan, az átkozó ellen, vagy ugyanezt tudatlanul, vagy semmit sem követtünk el, csak ő azt hiszi, vagy simán nem szeret minket, bosszantja a puszta létünk. Mivel a gondolatoknak teremtő ereje van, így az átoknak, mint erős negatív gondolatnak is az van.

Ezért aztán, ha indokolatlanul fáradtak vagyunk, sorozatos balszerencse ér, érdemes elmenni, megnézetni, levetetni, mert utána, mintha szárnyink nőnének, oly könnyűnek érezzük magunkat. Hasonló tünetekkel jár, de máshonnan érkezik

A megszállottság

A megszállottságot itt rekedt lelkek ránk tapadása okozza. Ugyanúgy hátráltat, nehezít, nyom, mint az átok, de ez  nem rosszindulat következménye, hanem az eltévedt lelkek (sok esetben balesetek áldozatai, akiket váratlanul ért a halál, nem is tudják, hogy meghaltak), keresik az élő testet, azt hívén, hogy akkor ők is tovább élnek. Ha rés támad az auránkon, vagy bánat emészt, esetleg nem múló harag billent ki a lelki súlypontunkból, akkor egy tévelygő utat talál a testünkhöz, és rácsimpaszkodik. Ettől ugyanúgy meg kell szabadulnunk, mint az átoktól, csak más a módja, hiszen ezt a lelket útjára kell állítani, míg az átkot meg kell semmisíteni.